Rudolf Christiani#

Rudolf Christiani, 1797-1858.

(Lithographie um 1835. Einzelblatt, Privatbesitz)