Menu

Porträts von Gutzkow

Gutzkow 1873, Holzschnitt aus dem "Sonntagsblatt"
Gutzkow 1873, Holzschnitt aus dem "Sonntagsblatt"

Gutzkow 1873, Holzschnitt aus dem "Sonntagsblatt"

(Sonntagsblatt für Jedermann aus dem Volke, Berlin, Nr. 17, 27. April 1873, S. 196.)